Thẻ ghi lưu trữ: biểu hiện của thiếu vitamin C là gì?

Biểu hiện của thiếu vitamin C là gì?

Biểu Hiện Của Thiếu Vitamin C Là Gì?

Vitamin C đã được con người biết đến từ rất lâu và nó giữ vai trò quan trọng trong việc tạo sợi collagen, đặc biệt là trong các mao mạch, mô liên kết và mô xương giúp đảm bảo tốt sức khỏe của con người. Vì thế, nếu bạn thiếu vitamin C thì sẽ ảnh hưởng […]