Thực phẩm chức năng Gatsport Myogenix Liver Support hỗ trợ chức năng gan 120 Viên

Từ 80.000 / 1 tháng 1 lần

Sản phẩm giúp gan (liver) trong các chức năng hoạt động, tổng hợp, và lọc bằng cách kết hợp Ayurvedic, Chinese, và European Medicine với liều dùng chính xác của các amino acids và nhiều nguồn dinh dưỡng mạnh mẽ khác.