Thực phẩm bổ sung Doppel Heiz Cinamon Vitamin

350.000 335.000 or subscribe and get 3% off

  • Hạ chỉ số đường huyết
  • Ổn định đường huyết
  • Giảm biến chứng tiểu đường